Velikonoční turnaj v SUDOKU

sudoku2V pátek 23. března 2018 proběhlo na celém druhém stupni naší školy velké soutěžení v luštění SUDOKU. Mezi zúčastněnými 240 žáky se našlo pouze dvacet, kteří byli schopni zadání vyluštit zcela správně, případně s drobnou chybou.

Všichni tito úspěšní řešitelé se mezi sebou utkali ve školním kole, kde bylo hledání řešení již o něco obtížnější. Přesto se podařilo pěti žákům správně vyřešit všechna SUDOKU v časovém limitu.

První místo získal Bohuslav Palát z 9. B, druhé místo patří Elišce Havlíčkové z 8. A, na třetím místě skončila Marie Novotná z 8. A, 4. místo obsadila Eliška Černíková z 9. B a pátým šťastlivcem se stal Petr F. Jakoubek z 9. A. Všem výše jmenovaným gratulujeme.

Autorka: Mgr. Jindřiška Špačková

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru