Školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň

recitace 2stRecitační klání proběhlo dne 22. 2. 2018, soutěžilo se ve dvou kategoriích a výsledky dopadly takto:

V kategorii 6. a 7. ročníků se nejlépe umístili Viktorie Urbánková ze 7. B na třetím místě, Vojtěch Dolák ze 7. C obsadil druhou příčku a první místo získala svým přesvědčivým výkonem Kateřina Svobodová ze 7. B.

V kategorii 8. a 9. ročníků si třetí místo vyrecitovala Darina Vorlíčková z 8. A, na druhém místě skončil již zkušený recitátor Jan Kalina z 9. B a první místo vybojovala Karolína Daňhelová z 8. B.

První dvě místa z obou kategorií jsou postupová, tudíž je čeká recitační zápolení na okresní úrovni.
Všem recitátorům, kteří se zúčastnili, ještě jednou děkujeme za nádherný přednes a těm, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole, přejeme mnoho štěstí.

Autorka: Mgr. Wanda Velebová

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy proběhne

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru