ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - 1. STUPEŇ

recitace 006Dne 20. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Nominace nejúspěšnějších recitátorů vzešla z třídních kol, která této soutěži předcházela. V prostorách Václavského divadélka se sešlo celkem 51 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích.

Porota měla často velice těžké rozhodování, protože výkony malých recitátorů byly velmi vyrovnané. V soutěži byla přednášena nejčastěji díla současných autorů – Jiřího Žáčka a Miloše Kratochvíla, kterým konkurovala poezie klasiků - Jaroslava Seiferta, Josefa Kainara a Františka Hrubína. Při soutěžních vystoupeních byly současně prezentovány překlady děl poezie i prózy zahraničních autorů - Ch. C. Fosheyové, S. Rubinové, W. Osuchovské, Ľ. Podjavorinské a básníka J. Prévérta.

Vítězové všech kategorií, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou dále reprezentovat naši školu v okresním kole recitační soutěže dne 15. března v Městské knihovně v Třebíči.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodné zdaru v dalším soutěžení.
A zde jsou výsledky:

0.kategorie 1.kategorie 2. kategorie
1. Jakub Krejčí 1.B 1. Eliška Hotová 3.C 1. Filip Heřman 4.C
2. Adam Jurka 1.C 2. Veronika Šuhajová 3.A 2. Mikeš Brátka 4.B
3. Kristýna Dvořáková 1.C 3. Natálie Havlíčková 3.A
   Kristýna Kollmannová 3.C
3. Filip Benáček 4.C
    Barbora Dvořáková 4.C

Autorka: Mgr. Eva Koudelová

recitace 001recitace 002recitace 003recitace 004recitace 005

 

 

 

 

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy proběhne

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru