Školní kolo zeměpisné olympiády

zo skolni_14Dne 7. 2. 2018 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích v návaznosti na učivo v jednotlivých ročnících.

Zvítězili: v kategorii A (pro 6. ročníky) – Jakub Čejka ze třídy 6. C, v kategorii B (pro 7. ročníky) – Jan Chudoba ze třídy 7. C, a v kategorii C (pro 8. a 9. ročníky) – Daniel Hlavina ze třídy 9.A. Vítězové v jednotlivých kategoriích postupují do okresního kola, které se bude konat 20. 2. 2018 na ZŠ Benešova. Rád bych poděkoval všem zúčastněným žákům a popřál jim mnoho úspěchů v okresním kole.

Autor: Mgr. Martin Pleskač

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru