Konverzační soutěž v anglickém jazyce

kon souDne 15. 1. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ve dvou kategoriích se ho zúčastnilo 22 žáků druhého stupně. V mladší kategorii žáků šestých a sedmých tříd se na prvním místě umístila Zuzana Goodwinová (6. C), 2. místo obsadila Laura Frey (7. C) a na třetím místě skončil Jan Chudoba (7. C).

Ve starší kategorii, tedy v soutěži osmého a devátého ročníku, se na děleném prvním a druhém místě umístili se shodným počtem bodů Petr František Jakoubek a Hoang Anh Nguyen (9. A), třetí příčku obsadila Grace Gupta (9. A).
První dva žáci z každé kategorie postupují do okresního kola. Všem zúčastněným blahopřejeme a výhercům přejeme mnoho úspěchů do dalšího kola.

Autorka: Mgr. Lenka Musilová

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru