Přijetí a ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol na MÚ Třebíč

IMG 908527. 6. 2017 ve 13:00 hod. v Malovaném domě byli panem místostarostou a radním pro školství Kraje Vysočina Mgr. Pavlem Pacalem a vedoucí odboru školství Ing. Jindřiškou Pánkovou oceněni:

Kamil Belán (9. A) za výborné studijní výsledky a vzorné plnění školních povinností během celé devítileté školní docházky, dále za vynikající reprezentaci školy v řadě soutěží a za skvělá umístění v okresních kolech zeměpisné olympiády, biologické olympiády, matematické olympiády, olympiády v českém jazyce a v konverzační soutěži z anglického jazyka.

Daniel Havlíček (9. B) za vynikající studijní výsledky a výborný prospěch po celou dobu docházky do základní školy. Za vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a v neposlední řadě též za svědomitou, příkladnou a nezištnou práci pro třídní kolektiv.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro ped. pracovníky: 12. 9. 2017 ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 12. 9. 2017 ve vestibulu školy od…

Informace o zájmové činnosti ŠD, ŠK a DK školní rok 2017/2018

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2017 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2017/2018 a v…

Úřední dny o hlavních prázdninách

Úřední dny o hlavních prázdninách školního roku 2016/2017:

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Nejbližší akce školy
Nahoru