Přijetí a ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol na MÚ Třebíč

IMG 908527. 6. 2017 ve 13:00 hod. v Malovaném domě byli panem místostarostou a radním pro školství Kraje Vysočina Mgr. Pavlem Pacalem a vedoucí odboru školství Ing. Jindřiškou Pánkovou oceněni:

Kamil Belán (9. A) za výborné studijní výsledky a vzorné plnění školních povinností během celé devítileté školní docházky, dále za vynikající reprezentaci školy v řadě soutěží a za skvělá umístění v okresních kolech zeměpisné olympiády, biologické olympiády, matematické olympiády, olympiády v českém jazyce a v konverzační soutěži z anglického jazyka.

Daniel Havlíček (9. B) za vynikající studijní výsledky a výborný prospěch po celou dobu docházky do základní školy. Za vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a v neposlední řadě též za svědomitou, příkladnou a nezištnou práci pro třídní kolektiv.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru