Přijetí a ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol na MÚ Třebíč

IMG 908527. 6. 2017 ve 13:00 hod. v Malovaném domě byli panem místostarostou a radním pro školství Kraje Vysočina Mgr. Pavlem Pacalem a vedoucí odboru školství Ing. Jindřiškou Pánkovou oceněni:

Kamil Belán (9. A) za výborné studijní výsledky a vzorné plnění školních povinností během celé devítileté školní docházky, dále za vynikající reprezentaci školy v řadě soutěží a za skvělá umístění v okresních kolech zeměpisné olympiády, biologické olympiády, matematické olympiády, olympiády v českém jazyce a v konverzační soutěži z anglického jazyka.

Daniel Havlíček (9. B) za vynikající studijní výsledky a výborný prospěch po celou dobu docházky do základní školy. Za vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a v neposlední řadě též za svědomitou, příkladnou a nezištnou práci pro třídní kolektiv.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Důležité

Ve středu 1.11.2017 nebude možné platit stravné v hovotosti v kanceláři školní jídleny. Děkujeme za pochopení

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru