Přijetí a ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol na MÚ Třebíč

IMG 908527. 6. 2017 ve 13:00 hod. v Malovaném domě byli panem místostarostou a radním pro školství Kraje Vysočina Mgr. Pavlem Pacalem a vedoucí odboru školství Ing. Jindřiškou Pánkovou oceněni:

Kamil Belán (9. A) za výborné studijní výsledky a vzorné plnění školních povinností během celé devítileté školní docházky, dále za vynikající reprezentaci školy v řadě soutěží a za skvělá umístění v okresních kolech zeměpisné olympiády, biologické olympiády, matematické olympiády, olympiády v českém jazyce a v konverzační soutěži z anglického jazyka.

Daniel Havlíček (9. B) za vynikající studijní výsledky a výborný prospěch po celou dobu docházky do základní školy. Za vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a v neposlední řadě též za svědomitou, příkladnou a nezištnou práci pro třídní kolektiv.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlášky obědů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 SE PŘIJÍMAJÍ DO 27. 6. 2018 DO 14:00 HODIN. V TERMÍNU 25. - 29. 6. 2018 V DOBĚ OD 11:00 DO 13:30…

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nahoru