Lesonice

lesonice 2c_025Před podzimními prázdninami si mohli všichni druháci užít krásný podzimní den v Oboře v obci Lesonice. Se sluníčkem v zádech se dozvěděli mnoho zajímavých informací týkajících se přírody. Na stanovištích si vyzkoušeli, jak se sází strom, vyrobili budku pro ptáčky, našli kůrovce, pohladili koně, obdivovali dravé ptáky nebo si zopakovali, jak správně třídit odpad. Také špekáčky, které si sami opekli, všem chutnali.
Akce se velmi vydařila. Velké poděkování patří pracovníkům Lesů České republiky, kteří se ochotně dětem věnovali.

Autorka: Mgr. Petra Charvátová

 

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru