Václavský den naposledy

spacr 06Slavnostním a netradičním dnem byl pro žáky Základní školy Třebíč, Horka-Domky pátek 29. září 2017. Václavským dnem si totiž připomněli českého knížete z rodu Přemyslovců, svatého Václava. Náplní dne pro žáky 9. ročníku byla návštěva některých třebíčských památek a následné zjišťování informací nejen o skvostech UNESCO, ale i o dalších architektonicky významných pamětihodnostech.

Při historické procházce městem neopomněli městskou věž, Karlovo náměstí lemované domy s renesančními fasádami i uprostřed stojící sousoší Cyrila a Metoděje. V unikátní židovské čtvrti navštívili Zadní i Přední synagogu, dům Seligmanna Bauera a samozřejmě také jeden z největších a nejlépe zachovalých židovských hřbitovů v ČR. Další zastávkou byla impozantní románsko-gotická bazilika, která je dnes odborníky řazena ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu.

Václavský den nabitý informacemi nejen historického významu se skutečně vydařil. Škoda jen, že pro deváťáky byl Václavským dnem posledním...

Mgr. Renata Špačková

spacr 01spacr 02spacr 03spacr 04spacr 05spacr 07spacr 08

Nepřehlédněte!

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru