Školení pedagogických pracovníků

books-42701 640V listopadu 2017 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili školení prevence sociálně rizikového chování s lektorkami centra STŘED, z. ú. Třebíč v rozsahu čtyř hodin. Tématem diskuze byl „Možný výskyt návykových látek ve škole a práce s problematickým žákem".

Učitelé I. stupně se zaměřili na stanovení hranic, vymezení práv a povinností žáka v rámci výchovně vzdělávacího procesu a používání mobilních telefonů ve škole. Nadužívání mobilních telefonů obecně, a ve školách zvláště, často bývá krůčkem ke kyberšikaně a s ní souvisejícím agresivním chováním dětí v kolektivu ve věku od šesti do jedenácti let.

Učitelé na II. stupni se seznámili s možnostmi řešení situací, které se týkají užívání návykových látek žáky v době vyučování. Zabývali se ale také metodami práce s dětmi s problémovým chováním.

 

 

 

Autorka: Mgr. Radka Marečková

 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nahoru