Školení pedagogických pracovníků

books-42701 640V listopadu 2017 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili školení prevence sociálně rizikového chování s lektorkami centra STŘED, z. ú. Třebíč v rozsahu čtyř hodin. Tématem diskuze byl „Možný výskyt návykových látek ve škole a práce s problematickým žákem".

Učitelé I. stupně se zaměřili na stanovení hranic, vymezení práv a povinností žáka v rámci výchovně vzdělávacího procesu a používání mobilních telefonů ve škole. Nadužívání mobilních telefonů obecně, a ve školách zvláště, často bývá krůčkem ke kyberšikaně a s ní souvisejícím agresivním chováním dětí v kolektivu ve věku od šesti do jedenácti let.

Učitelé na II. stupni se seznámili s možnostmi řešení situací, které se týkají užívání návykových látek žáky v době vyučování. Zabývali se ale také metodami práce s dětmi s problémovým chováním.

 

 

 

Autorka: Mgr. Radka Marečková

 

Nepřehlédněte!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení, z důvodu rostoucích cen potravin dochází k navýšení cen stravného od 1. 1. 2018 následovně:

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nejbližší akce školy
Nahoru